Om oss

Lantbrukare Nils Andersson på Jägershills gård gjorde 1951 en avstyckning av ca 63000 kvm mark och upplät arrendet till Jägershills Sommarstad 1 som då bildades.

Varje medlem som anslöts bestämde hur mycket mark de ville ha. Gemensamma hus för utedass byggdes och även några gemensamma vattenborror tillkom.

Stugor byggdes eller flyttades till området från andra koloniområden som var i vägen för den stora byggbommen som hade startat efter kriget. Stugorna som byggdes fick inte överstiga 12 kvm. Denna regel ändrades senare och nu får man bygga 40 kvm huvudbyggnad, 12 kvm inglasat uterum och 10 kvm uthus.

Vår historia

1951

1952

1953

1971

1974

Nutid

Avstyckning av ca 63000 kvm mark och upplåtande av arrendet till Jägershills Sommarstad 1 som då bildades.

1951 bildades även Jägershill 2, på andra sidan av Risebergabäcken.

Tillkom Jägershill 3 

Tillkom Jägershill 4 i två etapper 

Fick vi el i området.

Tillkom vår vattenledning, sedan vattnet i de egna borrorna visat sämre kvalitet.

Stadsplanen fastslogs och området klassificerades som specialområde för koloniträdgårdsändamål.

Sommarparadis för ca 150 familjer