VÄLKOMMEN TILL JÄGERSHILL SOMMARSTAD 1

Här får du en presentation av vårt sköna sommarparadis på "landet"
Här tillbringar 150 familjer många sköna sommardagar och även andra dagar.

Det är många pensionärer i området och då är kolonilotten även ett kärt mål under vinterhalvåret.

Du kan ta dig vidare genom att klicka i menyn överst på sidan.

Uppkommande händelser


OBS!
På grund av uppkommen situation med coronavirus och att mång av våra medlemmar hört av sig till oss och är oroliga för smittrisken har vi i styrelsen beslutat att ställa in mötet som skulle äga rum den 21 mars 2020. Nytt preliminärt datum för årsmöte blir den 18 april 2020, tid och plats meddelas senare. Vi har även skickat ut denna informationen brevledes som ni bör få sennast  fredagen den 20 mars. 


Copyright © Alla rättigheter förbehållna, senast uppdaterad 2020-03-25