Snart drar säsongen igång för tömning av de enskilda avloppen. VA SYD har i veckan skickat ut tömningsbrev till samtliga kolonister som har ett eller flera abonnemang för enskilt avlopp. Där kommer ni kunna se aktuell tömningsvecka samt information kring vad som krävs för att få sin anläggning tömd.
Observera att tömningsveckorna kan vara ändrade från tidigare år.


Har du inte fått broschyren eller blivit av med den så klicka här för att läsa den OBS Kräver PDF


Hej alla kolonister som hyr parkeringsplats

Glöm inte och hämta parkeringskorten på expeditionen vi finns på plats varje torsdag 18:00 till 18:30 tom den 12 augusti.

Malmö Kommun/Stadsbyggnadskontoret har kommit ut med stränga bestämmelser angående byggregler.
Ombyggnad, nybygget eller renoveringar ska ansökas via Malmö Kommun innan arbetets påbörjas.

Kopia på godkända ritningar skal lämnas till styrelsen

Vi vill även informera att from den 1 juni kommer de som har släpvagnar parkerade på platser avsedda för personbilar att bötfällas. (Se punkt 14 i ordningsregler)  Det finns möjlighet att hyra dedikerade släpvangsparkeringar kontakta  Conny Wickman kassör på Jgh2 email: kassor@jagershill2.se

Sluta använda klor i poolen

Styrelsen rekommenderar att man använder Baquacil i stället

Kommunalt avlopp.

Vi har lagt till en sida som heter VA Gruppen informerar och där hittar ni information angående arbetet med kommunalt avlopp.

Farthinder

För att minska farten på bilar som kör in på området har farthinder lagts ut.

Information från styrelsen