Information från styrelsen

Årsmöte


Vi är även i gång med förberedelse inför årsmöte och kallelse kommer att skickas ut. Vi blev tyvärr tvungna i år att flytta årsmötet till Sofielunds folkets hus eftersom Motettens folkets hus var redan upptaget.

För adress, vägbeskrivning och karta klicka här.


Kommunalt avlopp.


Diskussioner med markägaren, miljöförvaltningen och oss angående kommunalt avlopp har inletts, vi återkommer senare med mer information om status på denna fråga.   

Arrendeavgifter och nytt avtal

 

Nu är förhandlingar och medling avklarat och vi har nytt avtal med markägaren mer information kommer i kallelsen till årsmötet.

Underhållsplan


Vi arbetarmed att ta fram underhållsplan för säsongen 2020

Kollektivolycksfallsförsäkring


Vi har begärt offert på kollektivolycksfallförsäkring som kommer att presenteras på stämman.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna