Sluta använda klor i poolen


Styrelsen rekommenderar att man använder Baquacil i stället

Kommunalt avlopp.


Diskussioner med markägaren, miljöförvaltningen och oss angående kommunalt avlopp fortsätter, vi återkommer senare med mer information om status på denna fråga.   

Underhållsplan


Vi arbetarmed att ta fram underhållsplan för säsongen 2020

Kollektivolycksfallsförsäkring


Det beslutades att vi ska ha kollektivolycksfalförsäkring och ny offert kommer att begäras på kollektivolycksfallförsäkring som kommer att presenteras på sommarmötet.

Information från styrelsen