Ny grind på parkeringen

Hej alla kolonister med parkeringsplats

Nu är vi klara med insamling av mobilnummer och vi har uppdaterad grinden med dem.


Från och med idag kan ni öppna grinden genom att ringa till den på följande nummer +46 719 120 55 74836.


För att kunna öppna grinden på ett enkelt sätt gör följande:

  1. Skapa en ny kontakt med tex. namnet ”Grind JHL”
  2. Lägg in ovanstående nummer.
  3. Spara
  4. Klart

Om du har följt instruktioner ovan så kan du öppna grinden genom att ringa till kontakten Grind JHL.


Om du kan inte öppna grinden genom att ringa till den prova med att ta bort +46 i början av telefonnummret och lägg in följande nummer 0719 120 55 7483 och om det inte hjälperkontakta styrelsen.

Ni som har parkeringsplats men har inte mobiltelefon kontakta styrelsen det finns möjlighet till att använda tag i stället för telefon mot en deponeringsavgift på 300 kronor.


Med vänlig hälsning

StyrelsenNågon eller några har ställt ut sopor är det så vi vill ha det? Gör ni så hemma också?

De skyldiga kommer att bötfällas.


Hej alla kolonister som hyr parkeringsplats

Glöm inte och hämta parkeringskorten på expeditionen vi finns på plats varje torsdag 18:00 till 18:30 tom den 12 augusti.

Malmö Kommun/Stadsbyggnadskontoret har kommit ut med stränga bestämmelser angående byggregler.
Ombyggnad, nybygget eller renoveringar ska ansökas via Malmö Kommun innan arbetets påbörjas.

Kopia på godkända ritningar skal lämnas till styrelsen

Sluta använda klor i poolen

Styrelsen rekommenderar att man använder Baquacil i stället

Kommunalt avlopp.

Vi har lagt till en sida som heter VA Gruppen informerar och där hittar ni information angående arbetet med kommunalt avlopp.

Farthinder

För att minska farten på bilar som kör in på området har farthinder lagts ut.

Information från styrelsen