Information från styrelsen

Årsmöte

På grund av uppkommen situation med coronavirus och att mång av våra medlemmar hört av sig till oss och är oroliga för smittrisken har vi i styrelsen beslutat att ställa in mötet som skulle äga rum den 21 mars 2020. Nytt preliminärt datum för årsmöte blir den 18 april 2020, tid och plats meddelas senare.


Kommunalt avlopp.


Diskussioner med markägaren, miljöförvaltningen och oss angående kommunalt avlopp har inletts, vi återkommer senare med mer information om status på denna fråga.   

Arrendeavgifter och nytt avtal

 

Nu är förhandlingar och medling avklarat och vi har nytt avtal med markägaren mer information kommer i kallelsen till årsmötet.

Underhållsplan


Vi arbetarmed att ta fram underhållsplan för säsongen 2020

Kollektivolycksfallsförsäkring


Vi har begärt offert på kollektivolycksfallförsäkring som kommer att presenteras på årsmötet.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna, senast uppdaterad 2020-03-25