Bilder insckikade av

Safaa Jadou

Bilder insckikade av

Maria Ferrer

Bildgalleri


Här har vi tänkt att ni mailar in bilder från exempelvis Era trädgårdsalster eller händelser som har att göra med vår koloniverksamhet.  


Kanske ska vi ha några roliga tävlingar tex största rädisan, vackraste blomma etc.


Kom gärna med egna förslag till oss.


Förslag kan lämnas på
mail till styrelsen