Säsongskalender

 

Måndag 14 mars

    Hushållsavfall, glas, metall, matkompost, är på plats i parkeringen.

 

Torsdag 17 mars

   Trädgårdsavfalls containern kommer att stå på sin vanliga plats på Ekgången. 

   ENDAST TRÄDGÅRDSAVFALL. Inget avfall får kastas utanför containern.

 

Lördag 19 mars

   Vattnet öppnas om vädret tillåter. Tid: kl.10.00

   OBS! Stäng alla kranar och se till att grinden är olåst då vi går in på tomten och kollar eventuellt läckage.

 

 Helgen 19–20 mars och under veckorna 12–13

    Huvudingången/grinden kommer det att vara utan räddningstjänstlås mellan 9.00-20.00 för att underlätta starten av      säsongen. KÖR MED FÖRSIKTIGHET OCH RESPEKTERA REGLERNA!

 

   Grinden öppettider under säsongen

   Måndag och onsdag kl.  9.00-20.00 Lördag          kl.  9.00-15.00 


Tisdag 29 mars: ÅRSSTÄMMA

 

    Föreningsstämma ska hållas i Motettens Folkets Hus, Munkhättegatan 202,  kl. 18.00-21.00

    Föreningen bjuder med någon form av tilltugg och läsk.

    Viktigt! Vi följer FHM:s rekommendationer.

    Max 2 st.per stuga. Man får lämna ut en fullmakt om du man kan inte vara närvarande.

    Anmäl dig via sms eller e-post till 0764-02 0705; styrelsen@jagershill.se

    Motioner: Lämnas in senast 8 mars. Använd vår postlåda eller e-post.

 

 

Lördag 7 maj

    Parkeringsplatsen skall vara rensade från ogräs Obs! i misskötsel får man förlora platsen.

    Gångarna ska vara rensade från ogräs samt trädgrenar och buskar får inte hänga ut i gången så att de begränsar          passage. Detta gäller alla kolonister, se punkten 5 i ordningsreglerna.

 

Lördag 28 maj:

    Gemensam Städdag

    Föreningen bjuder med någon form av tilltugg och läsk.

    För att ha det snyggt till midsommar städar vi tillsammans våra egna gemensamma ytor, samling vid föreningshuset      kl. 10:00.

 

Torsdag 16 juni,

    Kontorsdagarna.

    Under perioden 16 juni-19 augusti är föreningshuset bemannad. Torsdagarna mellan 18.00-18.30. Välkomna in med      frågor. Övrig tid får man kontakta oss via föreningsmobil, e-post eller postlådan.

 

Lördag 27 augusti:

    Gemensamma Städdag

    Föreningen bjuder med någon form av tilltugg och läsk.

    Gemensamt städ i vårt område, rund container, flaggstången, mm. Samling vid föreningshuset kl. 10.00

 

Lördag 3 september:

SOMMARMÖTE.

Preliminärt datum. Mer info kommer i våra infotavlor och vår hemsida.

Det är tänkt att sommarmöte ska hållas utomhus.

Plats: Dansbana, Jägershill Sommarstad 2.   Tid: kl. 12.00    Medtag stol och vatten.

 

Lördag 29 okt:

   Vattnet stängs av

   Vi börjar kl. 10.00. Se till att grinden är olåst då vi går runt och öppnar alla yttre kranar.

   OBS! Alla kranarna i stugan måste vara öppna under vintern för att ledningarna inte ska frysa sönder.

 

Måndag 31 okt:

   Grinden stängs för säsongen

   Grinden till området låses för säsongen med brandkårlås.

  

Torsdag 10 nov

   Alla containrar plockas bort för säsongen.

 

   För kännedom:

   Försäljning av stugor pågår under säsongs perioden.

   Föreningsmobil: kontakt endast under säsongen mellan 9.00-17.00

 

  1. Förhandlingarna om avlopp fortsätter under året 2022 och alternativa stormöte om detta kan komma att ske.

 

   Ta alltid en titt på vår hemsida www.jagershill.se och i våra infotavlor som finns i området eller i parkeringen. Där           brukar finnas extra och viktiga information till alla medlemmarna.

 

 

Under perioden 18 juni - 13 augusti är föreningshuset bemannad torsdagarna mellan 18.00 - 18.30. Ni är välkomna med frågor eller problem som ni har. Övrig tid kan ni lämna meddelande i brevlådan utanför kontoret eller maila till oss så kontaktar vi er snarast.

Vi önskar Er en solig och skön sommarvistelse!

Styrelsen Jägershill 1 Sommarstad.