Säsongskalender

 INFO 2023

 

Måndag 13 mars: Hushållsavfall, glas, metall, matkompost, är på plats i parkeringen.


Torsdag 16 mars: Trädgårdsavfalls containern kommer att stå på sin vanliga plats på Ekgången. 

Endast trädgårdsavfall. Inget avfall får kastas utanför containern.

 

Lördag 18 mars: Vattnet öppnas om vädret tillåter. Tid: kl.10.00

OBS! Stäng alla kranar och se till att grinden är olåst då vi går in på tomten och kollar eventuellt läckage.

fr.o.m. 18 mars t.o.m. 26 mars: Huvudingången/grinden kommer att vara utan räddningstjänstlås mellan 9.00-19.00 för att underlätta starten av säsongen.

KÖR MED FÖRSIKTIGHET OCH RESPEKTERA REGLERNA!

 

Grindens öppettider under säsongen: måndag och onsdag: kl. 9.00-20.00 Lördag: kl. 9.00-15.00

 


Onsdag 26 april: ÅRSSTÄMMA

Föreningsstämma ska hållas på Motettens Folkets Hus, Munkhättegatan 202 kl. 18.00-21.00

Föreningen bjuder på någon form av förtäring och läsk.

Max 2st pers/stuga. Man får använda en fullmakt om man inte själv kan vara närvarande.

Anmäl dig senast 15 april via sms på tel. 0764-02 0705 eller e-post til styrelsen@jagershill.se

Motioner: Lämnas in senast 4 mars. Använd vår postlåda eller e-post.

 

Lördag 20 maj: Parkeringsplatser skall vara rensade från ogräs Obs! vid misskötsel kan man förlora platsen och mobilnumret spärras för infart till parkeringen.

Gångarna ska vara rensade från ogräs samt trädgrenar och buskar får inte hänga ut i gången så att de begränsar passage. Detta gäller alla kolonister, se punkten 5 i ordningsreglerna.


Lördag 10 juni: Gemensam Städdag

Föreningen bjuder på någon form av förtäring och läsk.

För att ha det snyggt till midsommar städar vi tillsammans våra egna gemensamma ytor, samling vid föreningshuset kl. 10:00.

Kontorsdagarna: torsdagarna under perioden 15 juni-17 augusti är föreningshuset bemannat mellan 18.00-18.30. Välkomna in med frågor. Övrig tid kan man kontakta oss via föreningsmobil,

e-post eller postlådan.


Lördag 5 augusti: Gemensam Städdag

Föreningen bjuder på någon form av förtäring och läsk.

Gemensam städ i vårt område, runt container, flaggstången mm. Samling vid föreningshuset kl. 10.00

 

Lördag 9 september: SOMMARMÖTE.

Preliminärt datum. Mer info kommer på våra infotavlor och vår hemsida.

Det är tänkt att sommarmötet ska hållas utomhus.

Plats: Dansbana, Jägershill Sommarstad 2.   Tid: kl. 12.00  Medtag stol och vatten.

 

Lördag 4 nov: Vattnet stängs av för säsongen Vi börjar kl. 10.00. Se till att grinden är olåst då vi går runt och öppnar alla yttre kranar.

OBS! Alla kranarna i stugan måste vara öppna under vintern för att ledningarna inte ska frysa sönder.


Måndag 6 nov: Grinden till koloniområdet låses för säsongen med brandkårslås.


Torsdag 16 nov: Trädgårdscontainrar plockas bort för säsongen.

Fredag 17 nov:  Hushållscontainrar plockas bort för säsongen.För kännedom:   Försäljning av stugor pågår endast under säsongperioden.

                           Kontakt med styrelsen i förstahand email och i andrahand föreningsmobilen.

                           Föreningsmobil: Öppen endast under säsongen 9.00-17.00.

 

Förhandlingarna om avlopp och arrende fortsätter under året 2023.

 

Ta alltid en titt på vår hemsida www.jagershill.se och på våra infotavlor som finns i området eller på parkeringen. Där brukar finnas extra och viktig information till alla medlemmarna. 

 

Vi önskar Er en solig och skön sommarvistelse!

Styrelsen Jägershill 1 Sommarstad.