Nyheter

Arrendeavgifter och nytt avtal

 

Eftersom vi inte accepterade markägarens förslag på arrendehöjning vände sig markägaren till hyres och arrendenämnden med deras krav som i sin tur vände sig till oss med frågan hur vi ställer oss till markägarens arrendehöjning.

Vår motförslag var att bibehålla arrendet på nuvarande nivån och eftersom vi inte kunde komma överens så blev vi alla kallade till medlingsförhandlingar på hyres och arrendenämnden.

Årsmöte


Vi är även i gång med förberedelse inför årsmöte och kallelse kommer att skickas ut.  

Copyright © Alla rättigheter förbehållna