Årsmöte den 2/03 2019

Då var det dags för årsmöte inför säsongen 2019. Motettens Folkets Hus, Lördagen den 02/03 2019 kl 12:00.
Separat kallelse har skickats ut per post.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Comments are closed.